Looduslaste laager

„LOODUSLASTE" laager on Nõval toimuv noortelaager. Viiepäevase laagri vältel on pakutud lastele meelepäraseid ja huvitavaid tegevusi, millega on pööratud nende tähelepanu loodushoiule ja keskkonnaalaste teadmiste tõstmisele. Laagri ajal on valminud näidendid meie looderanniku loodusest „Hoia, keda armastad!" ja „Looduse lood looderannikul."

Traditsiooniks on kujunenud:

  • laagrilaulu koostamine;
  • lipu kujundamine;
  • uute ristimised;
  • kodukoha teeäärte koristus;
  • orienteerumismängud metsas;
  • näitlemine ja etenduste ettevalmistamine;
  • meisterdamine, käsitöö ja kunst;
  • matkamised kodukandi looduses;
  • laagri lõpetamine etenduse esitamisega vanematele.