2008/2009

Hooaja põhieesmärgiks on pääseda XVIII Üldtantsupeole.
Selgeks tuleb õppida kolm uut tantsu (Kalamees, Kalamehe jutt, Merepidu) ja läbida kaks ülevaatust.

• 17.jaanuaril toimus tantsupeo esimene ülevaatus. Tantsud olid selged ja said ettetantsitud.

• 29.detsember toimus Haapsalu Gümnaasiumis kõigi Läänemaa d-segarühmade ühine tantsuproov koos mentor Erika Põlendikuga, kes vaatas meie tantsud üle ning tegi vajalikud parandused.

• 6.detsembril kogunes Nõva koolimajja hulk rahvatantsuhuvilisi. Toimus Läänemaa tantsujuhtide ühenduse ja Lääne Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna poolt väljaantava Heljo Talmeti nimelise rahvatantsu preemia üleandmine meie kauaaegsele tantsuõpetajale Hedvig Kokale. Hedvig on edendanud rahvatantsu Nõval aastast 1974. Tema juhendada on olnud nii kooliõpilaste, kui ka täiskasvanute rahvatantsurühmad. Oma endist õpetajat olid tulnud austama nii õpilased, kui ka nende vanemad. Üllatuskülalistena olid kutsutud Hedvigu endised tantsijad Padiselt. Meenutati ühiselt põnevaid ettevõtmisi ja huvitavaid üritusi. Kaunist meeleolu aitas luua ka akordionist Jaak Lutsoja. Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa ürituse õnnestumisele!

• 29.november toimus treeningpäev Haapsalus Gümnaasiumis, kus põhirõhk oli tantsupeo tantsude õppimisel ning 6.detsembri eeskava harjutamisel. Päeva lõpetasime ühise õhtusöögi ja jalakeerutamisega Veskiviigi trahteris.

• 15.novemberil osalesime segarahvatantsurühma Tõrviku 45.juubelil Haapsalus.